STYRELSEN

Ordförande: Börje Sturesson
Vice-ordförande: Peter Ekman
Kassör: Göran Petersson
Sekreterare: Errol Jacoby
Webmaster: Errol Jacoby
Suppleant: Peter Andersson

 

 

 

Skriv till oss om vad som helst!

 

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER TILLSVIDARE:

 

E-post: info@b-gfvo.se